Stalci, samostojeće makete i police.  Od kartona, forexa, plexiglasa.... Rade se prema Vašem dizajnu. Moguće je prilagoditi postojeće kao i izrada potpuno novih prema Vašim zahtjevima.