Outdoor oglašavanje predstavlja neizbježan korak pri oglašavnju lansiranja novih proizvoda. Pored ponude klasične štampe bilborda nudimo izradu običnih i svjetlećih ekstenzija koje doprinose efikasnijoj komunakiciji sa klijentima.