Print na poliesterskom platnu.  U ponudi nekoliko različith materijala. Zastave se rade po vašim dimenzijama i dorađaju prema vašim potrebama kačenja. U ponudi postoji i jedna vrsta samostojećeg shark jarbola.